Client: Àrea Metropolitana de Barcelona

Activitat: Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES) 2014-2015

Quantitat compensada: 24,00 tCO2e

Número de certificat: EV000120150041

Certificat:

Projecte de compensació: MAGUARY. Projecte de canvi de combustible per biomassa

Tipus d'estàndard: Verified Carbon Standard & Socialcarbon

Més informació