Client: Twentic Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Activitat: Emissions corporatives 2017

Quantitat compensada: 2,00 tCO2e

Número de certificat: EV000120190004

Certificat:

Projecte de compensació: Andra Pradesh. Energia Eòlica

Tipus d'estàndard: VCS

Més informació