Client: Govern d'Andorra

Activitat: Emissions corporatives Centre Andorra Sostenible 2015

Quantitat compensada: 2,00 tCO2e

Número de certificat: EV000120150057

Certificat:

Projecte de compensació: BANDEIRA AND CAPELLI. Biomassa

Tipus d'estàndard: VCS + Social Carbon

Més informació