Client: Enviacat

Activitat: Emissions corporatives 2014

Quantitat compensada: 163,00 tCO2e

Número de certificat: EV000120150047

Certificat:

Projecte de compensació: GE TEOBALDO CERAMIC PROJECT. Projecte de canvi de combustilble per biomassa

Tipus d'estàndard: VCS + Social Carbon

Més informació