Client: Diputació de Barcelona

Activitat: Programa Coneguem els Nostres Parcs 2014-2015

Quantitat compensada: 13,00 tCO2e

Número de certificat: EV000120150045

Certificat:

Projecte de compensació: GE TEOBALDO CERAMIC PROJECT. Projecte de canvi de combustilble per biomassa

Tipus d'estàndard: VCS + Social Carbon

Més informació