Client: Artur Baró Tort

Activitat: Emissions corporatives 2014

Quantitat compensada: 6,00 tCO2e

Número de certificat: EV000120150043

Certificat:

Projecte de compensació: BANDEIRA AND CAPELLI. Biomassa

Tipus d'estàndard: VCS + Social Carbon

Més informació