Client: CETAQUA, Centro Tecnológico del Agua; Fundación Centro Andaluz de Investigaciones del Agua; Fundación Centro Gallego de Investigaciones del Agua

Activitat: Emissions corporatives 2014

Quantitat compensada: 326,00 tCO2e

Número de certificat: EV000120150037

Certificat:

Projecte de compensació: MARIPOSAS. Projecte hidroelèctric

Tipus d'estàndard: Verified Carbon Standard

Més informació