Client: Incentives Barcelona

Activitat: Viatges corporatius 2014

Quantitat compensada: 1,00 tCO2e

Número de certificat: EV000120150031

Certificat:

Projecte de compensació: ARGIBEM. Projecte de canvi de combustible per biomassa

Tipus d'estàndard: VCS + Social Carbon

Més informació