Client: FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS

Activitat: Emissions corporatives 2013

Quantitat compensada: 20,00 tCO2e

Número de certificat: EV000120150007

Certificat:

Projecte de compensació: ARGIBEM. Projecte de canvi de combustible per biomassa

Tipus d'estàndard: VCS + Social Carbon

Més informació